Försäkring

Gymnastförsäkring

Licensförsäkring Bas Träning Tävling
Gymnastikförbundet vill säkra att alla som deltar i föreningarnas verksamhet är skyddade i en försäkring. För den som tävlar, eller den som tränar och använder trampett eller trampolin och utför hopp med rotation kring tväraxel som t ex volt, barani eller överslag, är detta obligatoriskt. Licensförsäkringen ger ett grundläggande skydd vid olycksfallsskada som inträffar i samband med en gymnastikaktivitet i klubbens eller förbundets regi.Basförsäkringen gäller för all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådan aktivitet. Ytterligare information hittar du under repsktive rubrik nedan:

Basförsäkring
Basförsäkringen gäller vid all gymnastikträning för barn, ungdomar och motionärer, samt resa till och från sådan aktiviteter. Anslutning till Basförsäkringen är frivillig, men Gymnastikförbundet rekommenderar starkt att alla föreningar tecknar denna försäkring för sina gymnaster. Bjuvs Gymnastikförening tecknar alltid denna försäkring för alla sina gymnaster.

Basförsäkringen innehåller:

  • ersättning efter en olycksfallsskada för läkarbesök och tandvård, rehabiliterings- och hjälpmedelskostnader
  • ersättning efter en olycksfallsskada som gör dig midicinskt invalid, dubbel ersättning om invaliditetsgraden överstiger 60%
  • ersättning till efterlevande vid dödsfall

När gäller försäkringen?
Under deltagande i en förenings eller förbundets tävling, uppvisning och organiserade träning samt under resor till och från dessa aktiviteter.

Var gäller försäkringen?
Olycksfallsförsäkringen gäller i hela världen. Då aktiviteten sker på annan ort än hemorten gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med denna.