Medlemsavgifter

2-7 år300 kr/år
8-19år400 kr/år
20-64 år1300 kr/år
65+ år1050kr/år

Avgiften sätts in på bg 210-7746. Ange deltagarens namn, personnummer (10 siffror) samt namnet på ledaren.

Det tillkommer 100 kr/år till licensförsäkring för de som i sin träning utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett – utan att tävla.

Kostnaden gäller per medlem och år, gällande från och med försäkringsåret 2023/2024

Ett försäkringsår är mellan 1 oktober-30 september.

Premier som inbetalas efter den 1 augusti gäller för kommande försäkringsår.

Basförsäkringen betalas av föreningen och gäller alla anmälda medlemmar inom föreningens gymnastikverksamhet (kollektiv medlemsförsäkring).

Licenserna är personliga och gäller för namngiven gymnast.

För mer info om försäkringen.

Lämna ett svar