Våra lokaler – Här hittar du Oss!

Från väg 110, Tjutebrovägen, kommer man till Bjuv via tre infarter.

Varagårdshallen, stora och lilla
Kör in på Mellersta vägen vid Circle-K. Vid stopp, kör höger in på Södra Storgatan kör ca 300 m. Ta första gatan till vänster Vallgatan, därefter direkt vänster igen. Varagårdshallen har du till höger. Gå in på gården, håll till höger under taket. I hörnet finns dörren till gymnastikhallarna. Dörren är låst. Ring på klockan.

Adress: Södra Storgatan 2, Bjuv

Blå Hallen Findusladan
Sväng in på Södra Vägen vid Gamla Findus (HelloFresh), riktning nord-öst. Vid stopp, sväng vänster in på Billesholmsvägen. Efter 42 m sväng höger in på Vagnmakaregatan, kör ca 472 m, sväng höger till Bygatan, kör 278 m , du kommer till ett fyrvägsstopp, korsa vägen in på Sellebergavägen. Parkering direkt till vänster, gå rakt fram Findusladan ligger till vänster (det står Bjuvs Padel på gaveln) Grön dörr går du in genom – Framme!

Adress: Sellebergavägen 7, 267 40 Bjuv (samma ingång som Bjuvs Padel)


Lämna ett svar