NY MEDLEM HÖST/VÅRTERMIN 2023-2024

Följande gäller för NY MEDLEM Hösttermin 2023
Giltighetstid Vecka 36 2023- Vecka 20 2024

Avgiften betalas in på bankgiro 210-7746.
I meddelande-raden, ange deltagarens namn och fulla personnummer, 10 siffror(001122-1234) samt ledarens initialer

Medlemskort delas ut av ledaren på passen.
Vi skriver Träningskvitton med vårt organisationsnummer (org.nr. 843000-4906) för friskvårdsavdrag, detta gör respektive ledare efter betalning.

Du har alltid 1 veckas fri träning hos oss

Medlemsavgift MEDLEM under Verksamhetsåret vecka 36- vecka 20 2024
 2-7 år
300 kr/år
8-19 år
400 kr/år
20-64 år
1300 kr/år
65 år -
1050 kr/år

Du betalar för den åldersgrupp du fyller i innevarande verksamhetsår.
(1 Juli 2023– 30 Juni 2024)
Exempel 1: Jag fyller 20 år i oktober 2023 och börjar träna under hösten 2023– Då betalar jag 1 300 kr som en 20 åring.
Exempel 2: Jag fyller 65 år i Mars 2024, då betalar jag nu 1050 kr(senior 65+) för verksamhetsåret 2023/2024
Exempel 3: min dotter fyller 8 år i februari 2024, då betalar jag 400kr / år HT2023 – VT2024 (födelsedagen är i innevarande verksamhetsår)

Licensförsäkring
(Barn/Ungdom som utför fria rotationer runt tväraxeln)
Det tillkommer 100 kr/år till licensförsäkring för de som i sin träning utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett – utan att tävla.

Kostnaden gäller per medlem och år, gällande från och med försäkringsåret 2023/2024
Ett försäkringsår är mellan 1 oktober-30 september.
Betalar du som ny medlem in licens under vårterminen måste ny tecknas vid höstterminens start.

.Basförsäkringen betalas av föreningen och gäller alla anmälda medlemmar inom föreningens gymnastikverksamhet (kollektiv medlemsförsäkring).

Licenserna är personliga och gäller för namngiven gymnast.