Ledare & värdar

Föreningens ledare har utbildats i Svenska Gymnastikförbundet, Korpen och i regi av Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds Universitet. De fortbildar sig regelbundet, uppdaterar sig med nyheter samt bevistar årligen inspirationsdagar. De ledare som i sin verksamhet använder trampett, har speciella trampett-tränarlicenser, som förnyas enligt Gymnastikförbundets direktiv.

Fortlöpande utbildning i Hjärt Lungräddning bedrivs sedan 2003.

Lämna ett svar