Internationella Yogadagen

Imorgon tisdag den 21:e juni är det Yogans dag, det vill vi uppmärksamma med ett extrainsatt yogapass i Sporthallen kl 19-20

Välkomna!

int_yogadagen

FN:s generalförsamling ställer sig i och med instiftandet av en internationell yogadag bakom att yoga är ett verktyg och holistiskt förhållningssätt för hållbar hälsa och balans i vardagen. FN och världens medlemsländer önskar skapa medvetenhet kring yogans förebyggande effekter och bidra till att lyfta fram dess fördelar inom fysisk och mental hälsa hos individen. Indiska regeringen och dess ambassader är initiativtagare till detta firande och håller även i det officiella arrangemanget i över 250 städer runt om i världen.