Styrelsen 2017 – 2018

Styrelsen

Ordförande
Louise Kron
Tel: 042-588 78 • Mobil: 0723-00 62 67

Vice ordförande
Pernilla Frank
Mobil: 0702-40 90 08

 

Sekreterare
Annika Andersson
Tel: 0722-11 84 28

Kassör
Anette Andersson
Tel: 042-826 54 • Mobil: 0706-38 22 16

Ord ledamot
Marianne Rasmusson

Suppleant
Ramona Nyström

Suppleant
Ann-Christin Ekberg

Suppleant
Vakant

Suppleant
vakant

Revisorer
Sonja Winberg och Gunilla Axelsson
Marianne Jönsson

Valberedning
Charlotte Reinholdsson
Sara Svensson

Kommentera