Familjegympa 2-3 år

För närvarande är gruppen vilande på grund av ledarbrist

Familjegympa är ett 30 min långt pass där barnet och föräldern gympar tillsammans. En härlig start i föreningslivet tillsammans.  Vi fokuserar på att lära barnen enklare saker- spring från punkt A till punkt B, rulla, krypa, åla och att föräldern hela tiden är med och hjälper barnet. ibland kanske föräldern själv måste åla med barnen, ibland räcker det att förklara. Men syftet är att föräldern är med och stöttar barnen i sitt lärande och att jag som ledare håller mig mer i bakgrunden

Alla grupper har begränsat antal platser och man kan komma att placeras i en annan grupp än önskat vid platsbrist.

brogarda

Tid/plats För närvarande är gruppen vilande på grund av ledarbrist

LEDARE

Caroline Johansson

0709-169606