NY MEDLEM VT 2019

Följande gäller för NY MEDLEM Vårtermin 2019
Giltighetstid Vecka 2 – Vecka 19 2019

Avgiften betalas in på bankgiro 210-7746.
I meddelande-raden, ange deltagarens namn och fulla personnummer, 10 siffror(001122-1234) samt ledarens initialer

Medlemskort delas ut av ledaren på passen.
Vi skriver Träningskvitton med vårt organisationsnummer (org.nr. 843000-4906) för friskvårdsavdrag, detta gör respektive ledare efter betalning.

Du har alltid 1 veckas fri träning hos oss samt 1 prova på Spinning-pass.
Spinning ingår nu även i vårt medlemskap därför inga klippkort mer.

Medlemsavgift NY MEDLEM under Vårtermin 2019 gäller vecka 2- vecka 19
 2-7 år
150 kr/ vårtermin 2019
8-19 år
200 kr/ vårtermin 2019
20-64 år
600 kr/ vårtermin 2019
65 år -
500 kr/ vårtermin 2019

Du betalar för den åldersgrupp du fyller i innevarande verksamhetsår.
(1 Juli 2018 – 30 Juni 2019)
Exempel 1: Jag fyller 20 år i maj 2019 och börjar träna under våren 2019– Då betalar jag 600 kr som en 20 åring.
Exempel 2: Jag fyller 65 år i januari 2019, då betalar jag nu 500 kr(senior 65+) för vårterminen som ny medlem
Exempel 3: min dotter fyller 8 år i augusti 2019, då betalar jag 150 kr får vårterminen 2019 (födelsedagen är i kommande verksamhetsår)

Licensförsäkring
(Barn/Ungdom som utför fria rotationer runt tväraxeln)
Det tillkommer 100 kr/år  (giltig vårterminen 2019 v2- v19) till licensförsäkring för de som i sin träning utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett – utan att tävla.

Kostnaden gäller per medlem och år, gällande från och med försäkringsåret 2018/2019
Ett försäkringsår är mellan 1 oktober-30 september.
Betalar du som ny medlem in licens under vårterminen måste ny tecknas vid höstterminens start.

.Basförsäkringen betalas av föreningen och gäller alla anmälda medlemmar inom föreningens gymnastikverksamhet (kollektiv medlemsförsäkring).

Licenserna är personliga och gäller för namngiven gymnast.