NY MEDLEM HÖST/VÅRTERMIN 2021-22

Följande gäller för NY MEDLEM Hösttermin 2021
Giltighetstid Vecka 36 2021- Vecka 21 2022

Avgiften betalas in på bankgiro 210-7746.
I meddelande-raden, ange deltagarens namn och fulla personnummer, 10 siffror(001122-1234) samt ledarens initialer

Medlemskort delas ut av ledaren på passen.
Vi skriver Träningskvitton med vårt organisationsnummer (org.nr. 843000-4906) för friskvårdsavdrag, detta gör respektive ledare efter betalning.

Du har alltid 1 veckas fri träning hos oss
Spinning ingår nu även i vårt medlemskap därför inga klippkort mer.

Medlemsavgift MEDLEM under Vårterminen vecka 36- vecka 21 2022
 2-7 år
300 kr/år
8-19 år
400 kr/år
20-64 år
1100 kr/år
65 år -
950 kr/år

Du betalar för den åldersgrupp du fyller i innevarande verksamhetsår.
(1 Juli 2019– 30 Juni 2020)
Exempel 1: Jag fyller 20 år i oktober 2021 och börjar träna under hösten 2021– Då betalar jag 1 100 kr som en 20 åring.
Exempel 2: Jag fyller 65 år i Mars 2022, då betalar jag nu 950 kr(senior 65+) för verksamhetsåret 2021/2022
Exempel 3: min dotter fyller 8 år i februari 2022, då betalar jag 400kr / år HT2021 – VT2022 (födelsedagen är i innevarande verksamhetsår)

Licensförsäkring
(Barn/Ungdom som utför fria rotationer runt tväraxeln)
Det tillkommer 100 kr/år till licensförsäkring för de som i sin träning utför fria rotationer runt tväraxeln (oavsett redskap) samt överslag och kullerbytta på trampett – utan att tävla.

Kostnaden gäller per medlem och år, gällande från och med försäkringsåret 2021/2022
Ett försäkringsår är mellan 1 oktober-30 september.
Betalar du som ny medlem in licens under vårterminen måste ny tecknas vid höstterminens start.

.Basförsäkringen betalas av föreningen och gäller alla anmälda medlemmar inom föreningens gymnastikverksamhet (kollektiv medlemsförsäkring).

Licenserna är personliga och gäller för namngiven gymnast.