Årsmöte 2019

 

Torsdag den 24 oktober kl 18:00 har vi årsmöte i klubblokalen, schaktsgatan

 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 11 September!

 

Alla som är medlemmar i vår förening är hjärtligt välkomna att deltaga. Kom och gör din röst hörd!

Kallelse med föredragningslista till medlemmar KOPIA_p001Söker styrelse 2019 2020_p001