Årsmöte 2019

Torsdag den 24 oktober kl 18:00 har vi årsmöte i klubblokalen, schaktsgatan

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 26 September!

Alla som är medlemmar i vår förening är hjärtligt välkomna att deltaga. Kom och gör din röst hörd!