Paint on Paint off

All träning är bra träning! Under vecka 24 får ni tillfälle att träna lite Karate Kid inspirerat.

Vi står inför en uppfräschning av vår spinning/klubblokal på Schaktgatan och ni är mer än välkomna mer era ideella krafttag. Vi är enormt tacksamma för bidragen till uppfräschningen vi fick in under Vasaspinningen, och vi erbjuder er nu att fortsatt vara delaktiga i förändringen om det skulle vara av intresse.

Är ni, eller känner ni någon elektriker så är vi i stort behov av en sådan under Lördag/Söndag 13-14 Juni när elen ska på plats igen. Det handlar främst om att koppla belysning.  Sen är vi längst vägen alltid i behov av de som är händiga och har viljan och intresset av att snickra eller måla lite till oss.

Så ligger skruvdragaren och borren tryggt och bekvämt i din hand vill vi gärna få sällskap av dig i klubblokalen den 13-14 juni (Inga avancerade saker utan mer att montera diverse grejer på väggarna).

Ligger pensel/roller bekvämt i din hand är du välkommen med dina insatser måndag/tisdag 8-9 Juni efter kl 18.

Anmäl ert intresse via sms till Lotta på telefon 072-5887020

snickare